0سبد خرید

شماره استاندارد 11108 سال 1387 مربوط به یونولیت

بلوک ها وصفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده – ویژگی ها ( یونولیت )  

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ترکیب،طبقه بندی بلوک ها و صفحات ساخته شده از پلی استایرین منبسط شده برای استفاده در ساختمان و کارهای عمرانی به غیر از عایق های حرارتی است.

طبقه بندی و ترکیب

ساختار های صفحه باید به صورت یکی از موارد زیر باشد:

صفحه برش خورده ، صفحه قالب گیری شده

بلوک سقفی قطعه ای است بریده شده از بلوک مادر دارای نشیمن گاه در دولبه زیرین و پخی در دولبه فوقانی است که بین دو تیرچه قرار می گیرد و با توجه به ضخامت سقف و فاصله تیرچه ها ابعاد آن متغیر می باشد.

از بلوک سقفی به عنوان قالب ماندگار که پس از اجرا در سقف باقی می ماند برای قالب بندی در جان انواع تیرهایT شکل و همچنین قالب زیرین در بتن ریزی در جا استفاده می شود مقاومت بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف منظور نشده  وتنها به عنوان قالب های ماندگار و مصالح پرکننده محسوب می شوند.

انواع:

پلی استایرین منبسط (یونولیت) باید مطابق ویژگی های مندرج در جدول 1 در یکی از چهارنوع زیر طبقه بندی شود:

SD : با کارکرد معمولی ،   HD: با کارکرد بالا

EHD : با کارکرد بسیار بالا ، UHD : با کارکرد ویژه

طبقه بندی از نظر واکنش در برابرآتش

انواع صفحات و بلوک های سقفی تولید شده باید براساس واکنش آن ها در برابر آتش طبقه بندی شوند.

طبقه E :آزمونه به مدت 15 ثانیه در معرض آتش قرار می گیرد،اگر میزان پیش روی شعله در آزمونه در مدت 20 ثانیه از آغاز آزمون کمتر از 150 میلی متر باشدE  است .

طبقه : آزمونه به مدت 15 ثانیه در معرض آتش قرار می گیرد،اگر میزان پیش روی شعله در آزمونه در مدت 20 ثانیه از آغاز آزمون کمتر از 150 میلی متر باشد F است

یاد آوری : فراورده های پلی استایرین منبسط شده (یونولیت) مورد استفاده در ساختمان باید از نظر رفتار واکنش در برابر آتش ازنوع کندسوزشده بوده و طبق استادارد بند2-6 دارای طبقه E باشد

نام گذاری

پلی استایرین منبسط باید براساس ساختار مناسب نوع و طبقه نام گذاری شود.

یادآوریک مثال متداول شامل:

صفحه برش خورده-با کارکرد معمولی

صفحه قالب گیری شده-با کارکرد بالا-طبقه E

خواص فیزیکی

عرض تکیه گاه بلوک باید (نشمین گاه )باید (2+-27) میلی متر پخی در دولبه فوقانی باید به ارتفاع 50 میلی متر و قاعده 50میلی متر بلاشد.

ویژگی ظاهری:

بلوک باید دارای ظاهر سالم و یک پارچه باشند سطح بلوک باید نسبتا صاف باشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.

نشانه گذاری:

موارد زیر باید بر روی تمام صفحات و بلوک های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود:

نام یا علامت تجاری تولید کننده

تاریخ تولید

نوع  ،طبقه بندی واکنش در مقابل آتش ، ابعاد اسمی ،علامت استانداردپ

پیوست الف (خواص آتش گیری)

    اصولا برای نشان دادن ثبات محصولات شامل صفحات و بلوک های پلی استایرن منبسط می باشد ،استفاده از این استاندارد کفایت میزان افزودنی ها یا بهینه ساز ها را در مقابله با گسترش آتش مطابق با این روش آزمون تعیین می کند تحت هیچ شرایطی نباید عکس العمل محصولات پلی استایرن در مقابل آتش را به استناد تنها نتایج این آزمون با شرایط واقعی حریق، مقایسه کرد.

ابعاد ترجیحی صفحات تولیدی

طول 1200 میلیمتر، 1220 میلیمتر،2400 میلی متر یا 2440 میلی متر

عرض 600 میلی متر،610 میلیمتر،1200 میلیمتر ،1220میلیمتر

ضخامت 50 میلی متر، 100 میلی متر،200 میلی متر، 600میلی متر

ماکزیمم طول صفحات 7320 میلی متر ماکزیمم عرض 1220 میلی متر و ماکزیمم ضخامت 1220 میلیمتر است.

راهنمایی در خصوص استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن منبسط شده  یونولیت سقفی

برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیر و تیرچه ها متصل و مهار شود اتصال مستقیمم به بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری  مستقیم برروی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ) به تنهایی قابل قبول نیست. انواع پوشش های مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:

پ1-1 پوشش گچ یا پوشش های محافظ پایه گچ ،گچ-ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5/1 سانتی متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد.

پ-2 اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها استفاده شود. بنابراین تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد خودداری نمایند.

پ-3 از آن جایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل ( مانند دیواربین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری ،ادری مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاوت در برابر آتش باشند این دیوارها باید از لایه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه ایی( یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتدادداشته باشند یا به طورمناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه ایی که بلوک های پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار آتش از یک دیگر جدا شده اند جلوگیری شود.

پ-4 انبار کردن بلوک ها در کارگاه ساختمانی:

بلوک های پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتغال نگه داری شوند محل نگه داری باید به گونه ایی باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوش کاری یا هرگونه شی داغ دیگر با بلوک ها در کارگاه ساختمانی پیش گیری شود محل انبار اصلی بلوک ها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا  از سرایت هرگونه شعله یا حریق احتمالی به محل جلوگیری شود.

پ-5 توصیه می شود که از انبار کردن بلوک ها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود.

درصورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از60 متر مکعب ،بلوک ها به قسمت های با حجم حداکثر 60 متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد.

پ-6 کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگه داری بلوک ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگه داری بلوک الزامی است.تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگه داری بلوک ها پیش بینی شود.

درفروشگاه اینترنتی سرزمین مصالح استاندارد انواع یونولیت به صورت انلاین ارایه میگردد.

 

 

نمایش همه
علاقه مندی ها ()