0سبد خرید

شرکتهای ذیصلاح

شرکتهای ذیصلاح درساخت و ساز شرکت هایی هستند که پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام مهندسی استان تهران اخذ نموده و پروانه شان به تایید وزارت مسکن و شهرسازی نیزرسیده باشد.این شرکت ها عبارتند از

فعالین حوزه آزمایش مصالح ساختمانی جهت تعیین وضعیت استاندارد :آزمایشگاه های ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی استان تهران

فعالین ارایه دهنده تاییدیه استاندارد جهت ایمنی و آتش نشانی به ساختمان ها:شرکتهای فعال تعیین صلاحیت شده ارایه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی

فعالین ارایه دهنده خدمات مهندسی طراحی و نظارت:مشاورین سازمان نظام مهندسی استان تهران

سازندگان ساختمانی :مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی استان تهران

 

نمایش همه
علاقه مندی ها ()