0سبد خرید

 

 

 

فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی استاندارد

 این مجموعه اولین فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی است که نسبت به عرضه متنوع مصالح ساختمانی استاندارداقدام نموده است.قیمت سیمان ،قیمت یونولیت،قیمت بلوک،بهصورت روزانه قابل مشاهده است.این مجموعه به دلیل اینکه توسط مدیرانی با تخصص عمران و معماری پایه ریزی و مدیریت می گردداصرار داردکه صرفامصالح ساختمانی راارایه نمایدکه اولادارای استاندارد مطابق با مقررات ملی ساختمان ایران بوده و ثانیا شرکت های تولیدکننده ان علاوه برگواهینامه تولید از سازمان استانداردایران دارای پروانه معتبر به روز شده نیز باشند (کارخانه های سیمان تهران،فیروز کوه،ساوه، نیزار قم،ابیک،شمال)سیمان فله وسیمان پاکتی،یونولیت سقفی ویونولیت دیواری،بلوک سفالی وبلوک سیمانی جزمحصولاتی است که به صورت فروش انلاین ارایه می گردد.قیمت سیمان پاکتی در این فروشگاه باتخفیف ویژه می باشد.

جهت کسب حداکثر امتیازجهت سازندگان استان تهران خدمات مهندسی شامل،برگه معماری،برگه محاسبات،برگه استحکام بنا ،طراحی مهندسی شامل نقشه فازدو،نقشه فازیک، اخذجواز،اخذپایانکار صورت می پذیرد.

شعارما ساختمانی ایمن و ضد زلزله با مصالح ساختمانی استاندارد

لینک شماره تماس فروشگاه

 

 

نمایش همه
علاقه مندی ها ()